به وب سایت گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی خوش آمدید.

 

اطلاعیه

تاریخ برگزاری آزمون آسکی دانشجویان ورود به عرصه مامایی

آزمون آسکی دانشجویان مامایی در تاریخ 12/6/96 از ساعت 14- 8 در مرکز ارزیابی صلاحیت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار می گردد. از دانشجویان خواهشمند است موارد زیر را رعایت نمایند:

-         به همراه داشتن خودکار

-         پوشیدن لباس فرم (روپوش سفید و نصب اتیکت)

-         همراه نداشتن موبایل و وسایل اضافی

ضمنا تاکید می شود که شرکت در آزمون آسکی و کسب حد نصاب نمره جهت ورود به مرحله عرصه الزامی می باشد.

 

 

 

 

بيانيه و رسالت (Mission) گروه مامائي

تربيت دانش آموختگاني که نيازهاي جامعه را در زمينه انجام مراقبتهاي مربوط به بارداري و آموزش به زنان جامعه تامين کرده و در انجام وظايف خود دانش و مهارت کافي و کامل داشته باشند

جستجو
دات نت نیوک فارسی