X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 شهریور 1398

  برگزاری جلسه ریاست دانشکده پرستاری و مامایی و مدیر گروه پرستاری با ریاست و معاون آموزشی فوریت پزشکی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 17/6/98 ساعت 10-12 جلسه ای با حضور ریاست دانشکده پرستاری و مامایی و مدیر گروه پرستاری با ریاست و معاون آموزشی فوریت پزشکی در خصوص تجهیز پاویون های پایگاه های فوریت پزشکی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز