X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 20 مهر 1398

  بازدید معاون گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 14/7/98 معاون گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی به منظور بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آوردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز