X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: پنجشنبه 06 شهریور 1399

  برگزاری جلسه گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی(5/6/99)

امتیاز: Article Rating

جلسه گروه مامایی روز چهارشنبه مورخ 5/6/99 با حضور اعضا گروه در محل دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید در این جلسه در مورد برنامه ترم آتی دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز