X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 15 شهریور 1399

  برگزاری جلسه تفاهم نامه آموزشی بین دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان شهدای زاگرس

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 15/6/99 جلسه تفاهم نامه دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان شهدای زاگرس، با حضور معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه پرستاری و مسئولین بیمارستان شهدای زاگرس به منظور نحوه برگزاری کارآموزی ها در بیمارستان شهدای زاگرس برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز