X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 آبان 1400

  برنامه هفتگي دانشكده از 22 تا 26 آبان1400

امتیاز: Article Rating

ردیف

مجری

عنوان

تاریخ / ساعت

1

معاون آموزشی

بازدید از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان

در طول هفته

 

25 / 8 / 1400

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد

2

مدیر گروه مامایی

بازدید جهت ارزشیابی پایان دوره دانشجویان مامایی توسط مدیر گروه و مسئول EDOدانشکده

در طول هفته

پیگیری نواقص پاویون دانشجویان بیمارستان طالقانی

برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه شورای گروه مامایی

3

اداره آموزش

ارسال نامه هایی که در شورای آموزشی دانشکده مطرح شده جهت پیگیری به آموزش کل

در طول هفته

ارائه واحد های گروه معارف نیمسال دوم

4

کارشناس پژوهش

ارزشیابی سالیانه اعضای هیئت علمی

در طول هفته

5

امور عمومی

تجهیز پاویون بیمارستان شهید مصطفی خمینی

در طول هفته

 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز