X

اخبار دانشکده

صبح روزسه شنبه مورخ 22/3/97، توسط ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان  شهید مصطفی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
یکشنبه، 27 خرداد 1397 - 09:57
 روز یکشنبه مورخ20/3/97، آزمون فاینال جهت دانشجویان در عرصه پرستاری توسط خانم دکتر اطاقی و همکاری آقای سلیمی در دو نوبت صبح وعصر در مرکز روانپزشکی شهر ایلام برگزار شد .
یکشنبه، 27 خرداد 1397 - 09:56
کارگاه آموزش به بیمار جهت دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 8 توسط خانم سارا محمد نژاد در محل دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 22/3/97 برگزار گردید.
یکشنبه، 27 خرداد 1397 - 09:54
صبح روز شنبه مورخ 19/3/96،کارگاه مهارتهای ارتباطی جهت دانشجویان در عرصه پرستاری با سخنرانی خانم دکتراطاقی در محل دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید .
دوشنبه، 21 خرداد 1397 - 12:11
- برگزاری کارگاه  « مهارت های ارتباطی مددجو و بیمار »دانشجویان ترم 8 پرستاری ( سخنران دکتر اطاقی ) ( ساعت 14 – 12 شنبه 19/3/97) - هماهنگی و آماده سازی سوالات امتحانی پایان ترم دانشجویان ( شنبه و یکشنبه 19 و 20/3/97  ) - بررسی آخرین وضعیت خطوط تلفن دانشکده   ( ...
یکشنبه، 20 خرداد 1397 - 08:31
- برگزاری جلسه کمیته امتحانات   ( ساعت  12/30 شنبه  12/3/97 ) - صدور ابلاغ کمیته امتحانات    ( شنبه و یکشنبه 12 و 13 /3/97 ) - تشکیل جلسه گروه پرستاری     ( ساعت 10 – 8  یکشنبه  13/3/97 ) - کارگاه  CPR  برای دانشجویا...
شنبه، 12 خرداد 1397 - 13:31
صبح روز چهارشنبه  مورخ 9/3/97، توسط معاون محترم آموزشی وپژوهشی دانشکده و مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستانهای  آیت ا... طالقانی و شهید مصطفی خمینی (ره)  با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
شنبه، 12 خرداد 1397 - 09:26
صبح روز سه شنبه  مورخ 8/3/97، کارگاه آموزشی توسط اعضاء هیئت علمی گروه مامایی جهت دانشجویان در عرصه مامایی ترم 8 در محل کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید .
شنبه، 12 خرداد 1397 - 09:19
صبح روز سه شنبه مورخ 8/3/97 ، توسط ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی از کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دربیمارستان شهید مصطفی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
ﺳﻪشنبه، 08 خرداد 1397 - 11:07
صبح روزسه شنبه مورخ 8/3/97، توسط ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی از کاراموزی دانشجویان این دانشکده در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)  با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
ﺳﻪشنبه، 08 خرداد 1397 - 10:59
صبح روز دوشنبه مورخ 7/3/97، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه مامایی در محل دفتر مدیر گروه به منظور بحث وبررسی در مورد رشته های میان رشته ای در گروه تشکیل گردید  .
ﺳﻪشنبه، 08 خرداد 1397 - 10:58
 روز یکشنبه مورخ 6/3/97، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی واقع در بیمارستان آیت ا... طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
ﺳﻪشنبه، 08 خرداد 1397 - 10:57
روز یکشنبه مورخ 6/3/97، کارگاه آموزشی « ایمنی بیمار»  با سخنرانی دکتر حمید تقی نژاد ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی جهت دانشجویان پرستاری ترم 6 در محل کلاسهای آموزشی دانشکده برگزار گردید.
دوشنبه، 07 خرداد 1397 - 10:58
 صبح روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 ، کارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد  توسط دکتر مصیب مظفری جهت دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دربیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)  برگزار گردید .
دوشنبه، 07 خرداد 1397 - 10:57
صبح روز چهارشنبه مورخ 2/3/97 ، کارگاه آموزشی نسخه نویسی در مامایی با سخنرانی اعضاء هیئت علمی گروه مامایی جهت دانشجویان ترم 6 مامایی و دانشجویان ترم 3 ناپیوسته مامایی در محل کلاسهای آموزشی دانشکده برگزار گردید .
شنبه، 05 خرداد 1397 - 13:34
صفحه 10 از 55ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها