طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
25
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 22/9/96 ، معاون آموزشی دانشکده ومدیر گروه مامایی از واحد کارآموزی پرستاری مادر ونوزاد دانشجویان پرستاری درمرکز بهداشت شماره 10 شهری بازدید نمودند .
25
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 22/9/96 جلسه کمیته ارزیابی افت وپیشرفت تحصیلی با حضور ریاست و مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی دردفترریاست محترم دانشکده برگزارگردید .   
25
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 22/9/96 ، کارگاه آموزشی « مهارت آموزی زایمان طبیعی » جهت ماماهای سطح استان درمحل سالن کنفرانس ستاد دانشگاه با هماهنگی امورمامایی معاونت درمان و همچنین مشارکت فعال اساتید گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید .
25
چکیده: روزسه شنبه مورخ 21/9/96 کنفرانس « زایمان فیزیولوژیک » درمحل کلاس آموزشی بیمارستان آیت ا... طالقانی برگزار گردید واساتید گروه مامایی درخصوص مباحث مربوط به زایمان فیزیولوژیک به ارائه سخنرانی و پرسش وپاسخ پرداختند .
25
چکیده:  صبح روزسه شنبه مورخ 21/9/96 جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی با حضور اعضاء شورا و در محل دفتر معاونت محترم آموزشی دانشکده تشکیل گردید . دراین جلسه درخواست نقل وانتقالات دانشجویان این دانشکده به دیگر دانشگاهها وهمچنین درخواستهای دانشجویان مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ گردید .
22
چکیده: عصر روز سه شنبه مورخ 21/9/96 ، در راستای توانمند سازی دانشجویان پرستاری ترم 7 سمینار مدیریت پرستاری با مدیریت آقای صابری نژاد و حضور مدیر گروه پرستاری و مسئول دفتر توسعه دانشکده در بیمارستان شهید مصطفی خمینی( ره) برگزار گردید.
22
چکیده: صبح روز سه شنبه مورخ 21/9/96 جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با حضور اعضا شورا در محل  دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.در این جلسه مسائل و مشکلات دانشجویان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
21
چکیده: جلسه هم اندیشی مسئولین واعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی با هدف بررسی مشکلات ونیازهای موجود ، روزشنبه مورخ 18/9/96 راًس ساعت 30/12 در محل دفتر ریاست محترم دانشکده برگزار گردید .
21
چکیده:  صبح روز سه شنبه مورخ 14/9/96 ، معاون گروه مامایی جهت بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان ناپیوسته مامایی ، از واحد کارآموزی مدیریت این دانشجویان در بیمارستان شهید مصطفی (ره) بازدید نمودند .
21
چکیده: کارگاه آموزشی «احیاء نوزاد » در تاریخ 18/9/96 جهت دانشجویان درعرصه مامایی ترم هفت با سخنرانی دکتر سجاد نورالهی فوق تخصص اطفال وبا هماهنگی انجمن علمی دانشکده پرستاری ومامایی در بیمارستان آیت .... طالقانی (ره) شهر ایلام برگزار گردید .
21
چکیده: صبح روز یکشنبه مورخ 19/9/96 سمینار دانشجویی مراقبت در منزل با حضور دانشجویان پرستاری ترم 2 و3 ، با مدیریت آقای برجی در سالن ابن سینا پردیس دانشگاه برگزار گردید .
21
چکیده: صبح روز یکشنبه مورخ 19/9/96 جلسه گروه پرستاری با هدف بررسی نامه های ارسالی به گروه در دفتر ریاست محترم دانشکده برگزار گردید .
19
چکیده: صبح روز سه شنبه مورخ 14/9/96 ، کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی توسط گروه پرستاری دانشکده در واحد آموزش بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) با سخنرانی آقای حمید رضا زمانی برگزار گردید .
19
چکیده: صبح روز شنبه مورخ 18/9/96 ، توسط مدیرگروه پرستاری از وضعیت آموزش بالینی دانشجویا ن پرستاری در مرکز روانپزشکی بازدید بعمل آمد و هماهنگی های لازم در خصوص برنامه کارآموزی دانشجویان در عرصه صورت گرفت .
19
چکیده:   روز سه شنبه مورخ 14/9/96، جلسه دفاع از پروپوزال 3 نفراز دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری از ساعت 12- 14 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید .
صفحه 10 از 46ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
جستجو