X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 خرداد 1401

  بازدید از کارآموزی دانشجویان مامایی

امتیاز: Article Rating

بازدید از کارآموزی دانشجویان مامایی

 در روزچهارشنبه  مورخ  4/3/1410، بازدید کارشناس محترم گروه مامایی از کارآموزی های دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان آیت طالقانی(ره) با هدف بررسی اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای و بررسی مسائل و مشکلات آموزش در بالین انجام گردید.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز