X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 خرداد 1401

  برنامه هفتگی دانشکده پرستاری و مامایی از 21 تا 25 خرداد 1401

امتیاز: Article Rating

ردیف

مجری

                                                                                     عنوان

تاریخ / ساعت

1

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

  • بازدید از مرکز آموزشی
  • شرکت در جلسه شورای مدیران
  • پیگیری اعتبازر بخشی موسسات آموزشی
  • پیگیری خرید وسایل سرمایشی سالن آزمون

در طول هفته

2

مدیر گروه پرستاری

  • بازدید مدیر گروه و معاون آموزشی از بیمارستان رازی
  • بازدید مدیر گروه از بیمارستان امام و مصطفی خمینی (ره)
  • مراجعه مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان مصطفی جهت تکمیل پاویون

 

در طول هفته

3

مدیر گروه مامایی

  • بازدید از کار آموزی بیمارستان طالقانی

در طول هفته

 

4

آموزش

  • برگزاری امتحانات دروس تک واحدی
  • تهیه و تنظیم برنامه امتحانات پایان ترم و ارائه به دایره امتحانات

در طول هفته

 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز