X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 مرداد 1401

  بازدید مدیر گروه مامایی از آزمون جامع

امتیاز: Article Rating

 

 در روز دوشنبه  مورخ 20/4/1401، بازدید مدیر محترم گروه مامایی از آزمون جامع مامایی دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 1397 در مركز خدمات جامع سلامت شهري-روستايي مهرآباد با هدف بررسی مسائل، مشکلات و نحوه اجرای آزمون انجام گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز