X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 آبان 1401
بازدید مدیر گروه مامایی از کاراموزی دانشجویان در بیمارستان طالقانی

  بازدید مدیر گروه مامایی از کاراموزی دانشجویان در بیمارستان طالقانی

امتیاز: Article Rating

در روز دوشنبه  مورخ  23/8/1401، بازدید مدیر محترم گروه مامایی از کارآموزی های دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان آیت طالقانی(ره) با هدف بررسی اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای و بررسی مسائل و مشکلات آموزش در بالین انجام گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید مدیر گروه مامایی از کاراموزی دانشجویان در بیمارستان طالقانی
ثبت امتیاز