X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 آبان 1401
بازدید از کاراموزی دانشجویان پرستاری

  بازدید از کاراموزی دانشجویان پرستاری

امتیاز: Article Rating

در روز چهارشنبه 25 / 8 / 1401 از کاراموزی دانشجویان پرستاری بیمارستان مصطفی توسط کارشناس گروه پرستاری بازدید به عمل آمد .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید از کاراموزی دانشجویان پرستاری
ثبت امتیاز