X

واحد استعداد درخشان دانشکده

اطلاعیه ها

 

-برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان با آئین نامه بنیاد ملی نخبگان

با توجه به شروع فراخوان بنیاد علمی نخبگان برای استفاده دانشجویان از تسهیلات و جایزه های بنیاد ملی نخبگان در خرداد ماه 98،یک کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی دانشجویان با آیین نامه ها،نحوه استفاده از تسهیلات و جایزه های بنیاد ملی نخبگان " با حضور رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان استان روز یکشنبه مورخ 29/2/98 ساعت 13-11:30 در سالن توسعه آموزش پزشکی واقع در طبقه دوم معاونت آموزشی برای دانشجویان برگزار می گردد.

 

-حضور کارشناسان بنیاد ملی نخبگان استان در دانشگاه

به استحضار می رساند که کارشناسان بنیاد نخبگان استان ایلام طی روز های دوشنبه هر هفته از ساعت 12-10 جهت معرفی آیین نامه ها، نحوه استفاده از تسهیلات و جایز های بنیاد ملی نخبگان و پاسخگویی به سوالات دانشجویان و اعضای هیئت علمی در کلاس 206 تحصیلات تکمیلی واقع در دانشکده پرستاری و مامایی (پردیس 2) حضور دارند.

 

-اطلاعیه نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقانی دانشجویان پژوهشگر بند ک ماده 2

 

 

 

 

 

آیین نامه ها

آیین نامه دانشجویان استعداد درخشان جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

 

شیوه نامه جدید پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی:

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4