X

کارگاه های ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد پرستاری می رساند که گذراندن کارگاه های زیر اجباری و ارائه گواهی معتبر آن جهت فارغ التحصیلی دانشجویان الزامی می باشد .

 کارگاه های گروه داخلی جراحی

1: کارگاه مهارت های ارتباطی

2: کارگاه ایمنی بیمار

3: کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان

4 : کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

5 : کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد

6 : کارگاه پروپوزال نویسی

7 : کارگاه spss

8 : کارگاه Endnote

 

کارگاه های گروه پرستاری سالمندی

1 : کارگاه پروپوزال نویسی

2 : کارگاه spss

3 : کارگاه Endnote

4- کارگاه ایمنی بیمار